Rapoo- It solutions & Corporate template

09-7474391

צור קשר

mazkirut@biz-rmk.co.il

שלח דוא"ל

קיבוץ רמת הכובש
קיבוץ רמת הכובש שוכן בשרון הדרומי, שבעה ק"מ מצפון-מזרח לכפר סבא, בתחומי המועצה האזורית דרום השרון. בשנת 2017 יציין הקיבוץ שמונים וחמש שנה להיווסדו.

מקור השם – ה"כובש": כיבוש העבודה העברית.


הקיבוץ משתרע על פני שטח של 4,410 דונם. אוכלוסייתו מונה כ-800 נפש, מתוכם 461 חברים וכ-308 ילדים.

שינוי משמעותי התרחש בקיבוץ מאז ההחלטה שנתקבלה בשנת 2006 על מעבר למודל ההתחדשות, תהליך שהביא לעלייה ניכרת ברמת ההכנסה של החברים ולקליטתם של כמאה חברים חדשים ובני זוגם לחברות מלאה בקיבוץ.

ציוני דרך

1925 - פלוגת "הכובש" הראשונה שהתארגנה בסניף "החלוץ" בוילנה עלתה לארץ ישראלוהתיישבה בפתח תקוה, והציבה לעצמה מטרה כיבוש העבודה העברית.

1927 - הפלוגה התרחבה, עברה ל"מחנה קבע" בכפר סבא והצטרפה ל"קיבוץ המאוחד". בכפר סבא נפתחה על ידה המאפייה - מפעל ראשון בקיבוץ (נסגרה בשנת 1973).

1931 - נולדו הילדים הראשונים.

4 באוגוסט 1932 - ראשוני "הכובש" עלו לשטח בוואדי יפו (ליד טירה). הקמת רמת הכובש.

1935 - חיבור לרשת החשמל.

1939-1936 – ימי המאורעות. הקיבוץ הנאבק בגבורה בסביבה ערבית עוינת הופך לסמל העמידה של ההתיישבות היהודית בשנות הדמים של "המרד הערבי". 16 מחברי הקיבוץ נפלו על הגנתו.

1937 - הוקם בית הספר ברמת הכובש.

1939 - קבוצת חלוצים אחרונה הגיעה מהכשרת "גרוכוב" שבפולין.

16 בנובמבר 1943 - חיפוש נשק על-ידי הבריטים. חבר נהרג ורבים נפצעו. עשרות חברים נלקחו למחנה המאסר בלטרון.

29 בנובמבר 1947 - עם ההכרה של האומות המאוחדות במדינה היהודית החלו ערביי הסביבה לתקוף את הקיבוץ.

14 במאי 1948 -יום הכרזת המדינה הילדים והאוכלוסייה הבלתי לוחמת פונו תחת הפגזה לרעננה ומשם לגבעת השלושה, לגליל ים ולשפיים.
7 במאי 1949 - הסתיימה המלחמה. הילדים שבו לביתם. 12 חברים ו-34 מגויסים שבאו לעזרה, נפלו על הגנת היישוב במלחמת העצמאות.

1949 - מחזור ראשון של בנים מתקבל לחברות.

1953 - פילוג ב"קיבוץ המאוחד". חברי מפא"י וילדיהם עזבו את הקיבוץ והקימו את קיבוץ עינת.

1964 - יצא לאור הספר "ימי רמה" – פרקי רמת הכובש 1962-1925, בהוצאת מערכות. עורך: גרשון ריבלין.

25 במאי 1965 - מחבלי הפדאיון הניחו מטענים בשני בתי מגורים. נפצעו חמישה חברים ונגרם נזק לרכוש.

4 באפריל 1966 - במפעל הסנדלים נחנך קו ייצור של גומי, שיהפוך למפעל "דורם".

1967 - מלחמת ששת הימים. הפגזה כבדה מכיוון קלקיליה.

1970 - הוקם בית הספר התיכון הקיבוצי "עין השרון" בבית ברל.

1973 – נפתח בית הספר היסודי האזורי "יחדיו" ברמת הכובש.

1988 - מעבר ללינה משפחתית.

2006 - מודל ההתחדשות אושר באסיפה הכללית.


ענפי המשק

ענפי המשק בעבר: מאפייה, פלחה, גן ירק, לול, בננות, כותנה, תובלה, חממות ורדים, מדגרה ומכוורת.

ענפי המשק כיום: מפעל הגומי "דורם" ש-65% מתוצרתו מיועדים ליצוא, גן אירועים "גן הפקאן" הנחשב כאחד מגני האירועים המובילים במדינה, ענפי חקלאות – פרדס המשתרע על שטח של 1100 דונם (מהפרדסים הגדולים בתנועה הקיבוצית), רפת, אבוקדו, גידולי שדה, "דשא ברמה", וענף "עלעלים" – מנבטה.
כמחצית מחברי המשק מועסקים בעבודות חוץ.

ramtakovesh abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות