Rapoo- It solutions & Corporate template

09-7474391

צור קשר

mazkirut@biz-rmk.co.il

שלח דוא"ל

פעילות הענף אוחדה עם הדשא תחת ניהול משותף.

הענף מגדל באופן מסורתי תחמיצים ושחתות לרפת וכן גידולי ירקות שונים.
עם הפסקת הטיפול בדשא מנסים להכנס לגידולים נוספים.

השטח המטופל על ידי הענף הוא של כ-2500 דונם.

הצוות מונה 2 עובדים קבועים ונעזר בקבלנים שונים לצורך חלק מהעיבודים והטיפולים בגידולים.ramtakovesh abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות