Rapoo- It solutions & Corporate template

09-7474391

צור קשר

mazkirut@biz-rmk.co.il

שלח דוא"ל

יו"ר – צח אקשטיין

מנהלת קהילה – הילה אליאס
מנהלת משרד מזכירות - אתי ברקאי

עוסקת בכל תחומי הקשר והפנייה למנהלת הקהילה וליו"ר הקיבוץ מבית ומחוץ.
נותנת מענה ראשוני לפניות חברים בכל הקשור לתחומי הפעילות השוטפת מול גורמי חוץ ופנים בקיבוץ.
מטפלת כיום בעיקר בתחומי: ארנונה, וטרינריה, אגרות טלויזיה, שרותי הדברה, אבלות וקבורה .
מנהלת רישום לוחות זמנים לכלל פעילויות התרבות ואירועי הקהילה ומוסדותיה בקיבוץ.
אחראית ניהול רישום מצבת האוכלוסין בקיבוץ ועדכונה, חברים ותושבים – המהווה בסיס נתונים למודל חישוב הוותק, השכר והדת"מ.
אחראית לניהול לוח המודעות האלקטרוני הפנימי של הקיבוץ.

שעות פעילות:

ימים א'-ה' בין השעות: 7:30-15:30
טלפונים: 7474493 – מענה קולי.
נייד - 050-6334585
פקס- 09-7474305
דוא"ל mazkirut@biz-rmk.co.il

כלכלה

מנהל כלכליגדעון יהלומי
חשב – יובל הרמתי

תחומי אחריות: מתאמת פגישות למנהל הכלכלי ולחשב.
מטפלת בנושא הפלאפונים, מקשרת מול חברת פלאפון בנושאים: רכישת מכשיר, מסלולים, בדיקת ח-ן.
בנוסף, אחראית על תוכנת לביא – רישום עבודה. מנפיקה את הדוחות, ומעבירה לחברים. שאלות ובירורים לגבי הדו"ח – אצל אתי.

שעות פעילות:

ימים א'-ה' בין השעות: 7:30-15:30
טלפונים: 7474391 – מענה קולי
נייד- 050-7523197
דוא"ל eti@biz-rmk.co.il


משאבי אנושמנהלת: יערה ויסברג
תחומי אחריות: -עזרה במציאת עבודה לחברים.
-תיווך בין מקומות העבודה בקיבוץ לבין החברים.
-שיבוצי עובדים בענפים השונים.
-ייעוץ ועזרה למחפשי עבודה מחוץ לקיבוץ.
-עזרה למרכזי ענפים שונים בתוך הקיבוץ בעבודתם מול חברים ושכירים בכל הנוגע לדיני עבודה ושיבוץ עובדים.
-אחראית על המשכורות:
איסוף תלושים מעובדיי חוץ ,מישכור תפקידים בתוך הקיבוץ ודיווח עבודתם מול מערכת השכר,הוצאת הדתמ"ים ובדיקתם.

שעות פעילות:

ימים א' ג' ד' ה' בין השעות: 8:00-17:00

טלפון-09-7619798
נייד - 054-5208561
דוא"ל masha@biz-rmk.co.il

ramtakovesh abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות