Rapoo- It solutions & Corporate template

09-7474391

צור קשר

mazkirut@biz-rmk.co.il

שלח דוא"ל

ענף חקלאי צעיר ומבטיח, החל את דרכו כיזמות עצמית ועצמאית של חבר אחד ואט אט התפתח וצבר נפח פעילות.

הענף נחשב לחקלאות מתקדמת ומייצר עלים ירוקים, נבטים, אפונה ועוד, בחממות על שטח של כ- 12 דונם.

בשנת 2013 אוחדה הפעילות לשותפות בין עלעלים לעוזי תשובה ממושב עולש שגידל מוצרים דומים ופעילות הייצור עברה למשק תשובה במושב עולש.

עלעלים מוכר את תוצרתו לשוק המקומי ולייצוא, בעיקר לאירופה.

בתחילת 2017 התחילה לעבודה חממה נוספת כקבלן משנה של עלעלים בערבה ובסוף 2017 נחתם הסכם שת"פ עם חקלאי שוויצרי אשר קיבל רישיון שימוש בטכנולוגיית הגידול בשווייץ והוא משווק בעיקר לשוויץ ולמדינות הסמוכות.

בעלעלים עובדים 4 חברים ועוד כ 25 עובדים שכירים.

ramtakovesh abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות