Rapoo- It solutions & Corporate template

09-7474391

צור קשר

mazkirut@biz-rmk.co.il

שלח דוא"ל

בפרדס ששטחו הכולל הוא כ 1,300 דונם מגדלים כ – 20 זנים שונים של פרי הדר.

תפוזים שונים, אשכוליות לבנות ואדומות וסוגי קליפים שונים.

בעונה שהסתיימה לאחרונה נקטפו מעל 5,000 טון פרי מכל הזנים, כאשר משקל הקליפים הולך וגדל.

עיבוד הפרדס ושיווק הפרי מבוצע בשותפות מלאה עם הדרי גרנות מה שעוזר לנו להמשיך ולהחזיק את הפרדס למרות תוצאות כלכליות נמוכות יחסית בשנים האחרונות.

הצוות מתבסס על שני חברים שנכנסו בשנה האחרונה לעבודה בפרדס, מספר פועלים קבועים וקבוצת קטיף ותיקה שממשיכה ועובדת אתנו למרות קשיים רבים.

 ramtakovesh abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות